Skeblad
Art:  Brudelys
50 - 120
juni - aug.


Familie
Klik på et billede for at se en forstørrelse
Højde i cm
Blomstrer

Kommentar:

Brudelys makro-4



brudelys makro-11



Brudelys afblomstret skærm
Brudelys afblomstret, klar til at sprede
sit afkom . . .

Brudelys plantemiljø 3
I Tønder-marskens afvandingsgrøfter lever
brudelysene tilsyneladende fint.