Indledning -  Baggrund  -  Koncept     
knapforsidedesign-1
€   €  €  €  €   ------   €  €  €  €  €
Kontakt: - se forsiden
Info  -  Teknik

Skjul / Vis browsermenu med F11
Tilbage til forrige side med [BackSpace]
Hold [Ctrl] og tast +/-, det ændrer størrelsenIllustrationer

Kobjælde, vår makro-8 JP-PICT0011
Kobjælde, vår ( eller Hedens rose ) er en lille lodden sag, der vover at stikke sit smukke hoved frem blandt lyngplanterne allerede i april, -
det er nok derfor den er godt klædt på.
Planten er yderst sjælden i Danmark - den findes
kun i Midtjylland og vi antager, at der er under
50 planter tilbage. Her i 2010 fandt vi kun ca.
18 stk. på den ene af 2 tilbageværende habitater. På den anden habitat har vi endnu ikke kunnet finde den, men der kan det meget vel være os, der fejler.

Boghvede med myre makro-8 Høgildgaard JP-DSC02005
Boghvede med myre
Myrerne er flittige gæster oppe i planterne,
hvor de høster / stjæler nektar.

Høgeurt, alm blomsterstand makro Thurø Rev
Høgeurt, alm.


Huesvamp, skær
 - fra haven ved Rakkerhuset, Bundsbæk MølleIndledning:


            "Vi" - er et pensioneret lærerægtepar med tilbøjelighed til at vælge en tur i naturen med et kamera frem for alt andet.
            Efter i 25 år at have tilbragt  næsten alle ferier i en familiesejlbåd, indså vi efterhånden, at vi reelt kun kendte vort eget land set fra søsiden.
            Bl. a. derfor udskiftede vi i 1999 båden med en god campingvogn.
            Den er  indrettet , så vi har samme faciliteter som derhjemme m.h.t. basale behov, - internet - satelitmodtager - TV. - god mad og ikke mindst en god kok.
            Og så kan vognen selv trille hen til krogen, når det er tid at komme videre.

            Vi har efterhånden skabt en billedsamling med hovedsageligt vilde planter, som vi har megen fornøjelse af - og som via hjemmesiden måske også kan glæde andre.

            Med vor hjemmeside - naturshow.dk - forsøger vi ved kameraets hjælp, at vise noget af naturens fantastiske mangfoldighed.
            Billedernes kvalitet vægtes højt, så de bedst muligt formidler den oplevelse, vi selv har i omgangen med dem.
            Efterhånden som vore fund af nye arter mindskes, - vi har p.t. ca. 450 - så ændres dagsorden fra kun at søge efter nye arter, til også at lave endnu bedre optagelser af arter, som vi allerede har i vort fotografiske herbarium.    

Baggrund:

            Interessen for biologi / botanik har vi begge oprindeligt fået fra vor opvækst på landet, og derefter ikke mindst  fra vor meget inspirerende biologilærer på Herning Seminarium i 60'erne, Svend Åge Jensen.
            Han kunne fortælle og tegne på tavlen helt usædvanligt fængslende, så biologitimerne altid var en oplevelse, - og noget af det hænger ved endnu.

            Derfor var det nærmest en selvfølge, at samtidig med at digitalkameraerne blev praktisk anvendelige (og  betalelige) fra ca. 2002, skulle en stor del af vor pensionisttilværelse dreje sig om kombinationen NATUR og FOTOGRAFERING, samt den gode oplevelse af at lære noget nyt næsten dagligt.
            Derefter blev det hurtigt sådan, at billeder fra de mange smukke steder i landet, som vi har oplevet også sneg sig ind i billedsamlingen.

            Blomsterne er oplagte mål.
            Som vi beskæftiger os med emnet, er der godt arbejde til hele året.
            Uden for vækstsæsonen er der masser at lave med artsbestemmelse - katalogisering - billedbehandling  - opdatering af kort over biotoper - tilrettelæggelse af den kommende sæson o. m. a.

            Min egen glæde ved at forevige nuet og fremstille billeder har udviklet sig siden et ophold på Grønland  for mere end 50 år siden. Der erhvervede jeg mit første spejlrefleks-kamera. Det var et Minolta SR-101,  - det kostede en hel skattefri månedsløn.
            I dag vil man synes det var en pebret pris, ydeevnen taget i betragtning, men for mig blev det en vigtig begyndelse på masser af oplevelser med et kamera i hånden.
            Spejlrefleks-kameraets evne til at makrofotografere små ting, og derigennem vise det i en størrelse, så alle kan se og glæde / undre sig over det, har siden haft tag i mig og jeg har aldrig fortrudt den eller andre investeringer i godt fotoudstyr.. .. ..

            En ulempe for mig blev det dog efterhånden, at min kone, der ellers ikke var specielt fotointeresseret, efterhånden kunne forsøge at overtage "styringen", idet hun fandt lige så mange interessante motiver i naturen som jeg selv - og forventede, at jeg fotograferede dem, selv om jeg " lige var i gang med egne fund ".
            Det gik ikke!
            Hun blev så udstyret med eget kamera og besked om "at passe sig selv".
            Det var en god foranstaltning, - jeg fik mere "fred" ude på reviret, og hun kommer nu hjem med billedmateriale, der i enhver henseende er velkommen i samlingen.

Konceptet:

            Det er primært billederne, vi går efter.
            Da vort "koncept" tilsiger os at færdes hensynsfuldt og ikke forulempe hverken planter eller dyr, må vi som regel artsbestemme ud fra, hvad vi kan se på billederne, suppleret med utallige opslag i en efterhånden omfattende bogsamling,  -  og så selvfølgelig internettet.

            Vi graver således ikke planter op for at studere rodsystemer - lige undtaget en vorterod en enkelt gang -, selv om det kan give vigtige informationer til artsbestemmelsen.   Aktuel mangel på frugter er ligeledes ofte problematisk.
 
            De planter vi præsenterer med navn, er vi dog rimeligt sikre på, - men, selvsagt nager tvivlen lidt visse steder.  Lykkes artsbestemmelse ikke, ryger billederne over i mappen med "ukendte" planter.
            Oftest ender de dog på rette plads i vort fotografiske herbarium, eksempelvis når vi frekventerer bogsamlingen og får en "hov, hvad var nu det - oplevelse", mens vi søger efter noget helt andet..

            Der er så sket det uundgåelige, at svampene har bredt sig i vor tilværelse, mest fordi de var der,
at de er smukke og fotogene, og at viden om deres vigtige rolle i naturen er virkelig spændende .
            Jeg erkender dog, at problemerne er til at få øje på.
            Svampe er ikke nær så entydige af udseende som planter og insekter, - nok mest fordi de arter
vi ser mest er flygtige/kortlivede og derfor udviser en meget varieret fremtoning.
            Søger man at bestemme svampearter ved at sammenligne sit billedmateriale med det, der findes
i bøgerne og på internettet, skal man oftest være heldig for at score en sikker artsbestemmelse.
            Jeg har heldigvis også været ude for, at behjertede folk med svampeforstand har sendt en mail med helt nødvendige rettelser, -  -  -   så

            Har du kvalificerede forslag til rettelser, eller anden kommentar, skal en e-mail være velkommen.
           Se "webmaster-adressen" på forsiden.    

                                                                                                                        Jørgen Lambæk