Gyvelkvæler
Art:  Gyvelkvæler, stor
30 - 60
juni - juli


Familie
Klik på et billede for at se en forstørrelse
Højde i cm
Blomstrer

Kommentar:

Denne meget specielle
snylteplante fandt vi på
Stevns.
Den befinder sig i et ret
tidligt stadie, senere
springer den ud med
nærmest et aks af blomster.
Værtsplanten er knopurt.
Gyvelkvæler, stor plante-1 kalkbrud flagbanke Stevns
Gyvelkv%E6ler,%20stor%20makro-2%20kalkbrud%20flagbanke%20Stevns.jpg