Ranunkel
Kobjælde, vår side 3/3  (første eks. 2013)
5 - 20
april - juni


Familie
Klik på et billede for at se en forstørrelse
Højde i cm
Blomstrer

Kommentar:

Side  1/3

Side 2/3

    Fra et besøg på dens antageligt sidste levested
i Danmark.

    Vi var der den 17. april
2013 efter en usædvanlig lang og kold vinter uden forventning om at finde et eksemplar,
 - og dog - på en lille tue med en sydvendt side lidt i læ, fandt vi et eksemplar udsprunget, - dagen var redet !
    Nu er vi spændte på, hvor mange vi vil se i år.
    Den barske vinter har måske været en fordel for planten -
Kobj%E6lde,%20v%E5r%20milj%F8-1%202013%20JP-DSC04274.jpg
Vår-kobjældens miljø -
Her blomstrer "Hedens rose"
og kaster glans over de vinterbrune
omgivelser, der bærer tydelige spor af
en usædvanlig barsk vinter.
Kobj%E6lde,%20v%E5r%20makro-1%202013%20JP-DSC04281.jpg
Vi fandt en enlig plante
i fuld flor på en tues sydvendte side
sammen med to små søskende.

Kobj%E6lde,%20v%E5r%20makro-2%202013%20JP-DSC04283.jpg
Den var endnu alene - men dog i selskab
med lærken og et par humlebier.

Kobj%E6lde,%20v%E5r%20milj%F8-2%202013%20JP-DSC04278.jpg
Planten kan kun overleve på helt
næringsfattig hedejord med en halvåben
karakter uden alt for meget lyng og revling.
Vi har aldrig set den i forbindelse med
græsbevoksning.