Klokkeblomst
Art: Lobelia, tvepibet 
15 - 150
juli - sept


Familie
Klik på et billede for at se en forstørrelse
Højde i cm
Blomstrer

Kommentar:

     Næringsfattige søer er en livsbetingelse for Tvepibet Lobelia så bladrosetten under vandet ikke skygges væk af alger og mudder.
     Vi har en del forekomster
her i Vestjylland bl.a. i de lavvandede søer i Nationalpark Thy.
Lobelie, tvepibet makro-8 Skånsø JP- DSC04507.jpg
Tve-pibet, fordi stænglen indeholder 2
rør, der skaffer luft til plantens under-
vandsdel.
Lobelie, tvepibet makro-5 Skånsø JP- DSC04497.jpg
Her ses tydeligt blomstringsmønstret med
afblomstring nederst, i midten
nyudsprunget og øverst knopper.
Lobelia, tvepibet blomst Skånsø E-IMG_2941.jpg
Lobelia er en sjælden vandplante, som
kun vokser i de såkaldte lobeliasøer,
der er lavvandede og ret rolige.
Lobelia, tvepibet rosetblade-1Skånsø E-IMG_2948.jpg
Planten begynder med små blad-
rosetter på lavt vand på sand- eller
grusbund, her ca. 15 cm. dyb.