Ranunkel
Art:  Ranunkel, nyrebladet ? ? ?
7 - 65
april - maj


Familie
Klik på et billede for at se en forstørrelse
Højde i cm
Blomstrer

Kommentar:

Denne er vi noget usikker
på, - bladene ved grunden
"kan" have et vist nyrefor-
met tilsnit og det kan anes
på et af vore andre billeder,
men - - - - -
Ranunkel, nyrebladet makro-8
Ranunkel, nyrebladet makro-9
ranunkel, nyrebladet makro-11
Ranunkel, nyrebladet plante-12