Radiotelegrafi = trådløs kommunikation til hele Verden
knapforsidedesign-1
Opfindelsen, der måtte komme - 50 år efter Samuel Morse
knapinfoside
Først spalte-1, så spalte-2
Klik en knap, en fremhævet tekst,
en tegning eller et billede
 for at navigere
Retur med [ Backspace ]
- eller [Alt] + [ < ]

 
Læs først denne spalte-1

Lidt historie

Telegrafi%20og%20telegrafister/Marconi%5B1%5D.jpg
Guglielmo Marconi

Italiensk fysiker, der bl.a. opfandt den
trådløse radiotelegrafi i samarbejde med tyskeren Karl Ferdinand Braun.
De delte nobelprisen i fysik i 1909.

(Marconi syntes nu ikke det var rimeligt, at han skulle dele  prisen med nogen, - og sådan er der jo så meget).

Marconi opfandt gnistsenderen, mens Braun fandt på den elektromagnetiske kobling af svingningerne til antennen gennem to store spoler.


"opfinder" og "patenttager" skal ikke altid
tages for pålydende, - det er ikke nødvendigvis den, der opdager eller patenterer, som selv har gjort den
til-grund-liggende opdagelse ! ! ! "        Efter nogle indledende forsøg i England skabte Marconi den første trådløse forbindelse mellem England og Frankrig tværs over kanalen i 1899, og det vakte opsigt, - ikke mindst blandt de store telegrafselskaber.
        Allerede to år efter i 1901 lykkedes det for ham, at skabe den første trådløse forbindelse over Atlanterhavet til Amerika med sin såkaldte "gnistsender"
        I 1902 tog han patent på trådløs radiotelegrafi.

        Rent historisk er det også interessant, at se de store kabel/trådbaserede telegrafselskabers reaktion på perspektiverne i den nye trådløs telegrafi.
        I starten reagerede man ved at kalde påstanden om at kunne sende signaler rundt på kloden uden tråd, for  "gal mands værk". Det måtte være indlysende, at radiobølger bevægede sig efter rette linier ( lige ud ) og da Jorden var rund, ville de aldrig kunne nå Amerika.
        Der gik imidlertid mindre end to år før Marconi leverede beviser på radiotelegrafiens muligheder, og de gamle telegrafselskaber var chokerede.
        Over hele Verden havde man investeret enorme summer i trådbaseret telegrafi, og nu var pengene måske spildt.
      
         I dag oplever vi et næsten tilsvarende drama, idet investeringerne i kabelbaseret kommunikation og TV begynder at vige for trådløse tjenester som G4, så det bliver interessant at se, hvad det kan blive til -
              
Lidt teknik

Radiotelegrafi med "gnistsender"

        De første sendere var som sagt "gnistsendere" - også Marconi's, der frembragte såkaldte "dæmpede svingninger".
        Det med "dæmpede" skal ikke tages for bogstaveligt, - de var rene støjsendere !

Telegrafi%20og%20telegrafister/Marconi%20gnistsender-2.jpg
Gnistsendere var effektive, men meget ustyrlige.

        Efterhånden som de blev udskiftet med rør-sendere,
blev gnistsenderne stående ombord i skibene som nødsendere.

        De elektromagnetiske svingninger skabes her ved hjælp af en vekselstrømsgenerator, der kunne fremkalde  udladninger i et "gnistgab", og overføre dem til antennen via et par store kobberspoler - L1 og L2 - anbragt tæt på hinanden.        
        Metoden overførte signalet til antennen alene ved induktion mellem kobberspolerne, - altså uden ledningsforbindelse.

        De to spoler med jernkerner forhindrede svingninger med høj frekvens fra gnistgabet i at nå tilbage til  generatoren. Dennes langsomme 500 hz vekselstrøm kunne derimod godt passere ud til gnistgabet, selv om spolerne havde jernkerner.  Det gav 1000 gnister pr. sek.  
       
        Antennen, var blot en kobbertråd med isolatorer i enderne.
        Den spændtes ud mellem et par master, - på skibene havde man masterne i forvejen, mens det på land ofte var træmaster. Disse blev efterhånden udskiftet med gittermaster af stål.

Telegrafi%20og%20telegrafister/D%E6mpede%20svingninger%20fra%20en%20gnistsender.jpg

        Gnistsenderne havde den store ulempe, at deres meget ukontrolable signaler kunne høres over et stort frekvensområde (mange kanaler) samtidig, så det var meget vanskeligt at modtage et signalet, hvis mere end en sender var i drift i området.
        Gnistsenderes signaler er egentlig det samme som støj fra lynene i et tordenvejr, og det kunne være meget generende, - selv på stor afstand.
        Der blev da også hurtigt et stort behov for en mere styrbar sendeteknik.Den trådløse udvikling tager fart

        I 1906 opfandt Lee Deforest så trioden, et ret simpelt elektronrør til dannelse af, eller til forstærkning af elektro-magnetiske svingninger.

Telegrafi%20og%20telegrafister/Radiosender-mellemtrin-9%20radior%F8r-3%20solo%20korr%20med%20tekst-2%20JP-DSC04126.jpg
RCA 812A - et mindre sender-rør, der stadig kan købes
brugt for 75$ på nettet, hvis man har lyst -

Telegrafi%20og%20telegrafister/Forst%E6rkertrin%20med%20triode-40.jpg
Helt simpelt - og i dag kun kult blandt lydnørder, - skal man have ordentlig lyd, skal den laves med radiorør !

        Det blev starten på udvikling af såvel sendere som modtagere, der kunne fastholde den frekvens/kanal nogenlunde konstant, som den var indstillet til.
       
        Det kneb dog lidt,  idet udstyret var følsomt overfor varmepåvirkning, - og varme var der rigeligt af.
        Rørene havde glødetråde i katoden, og høj- spændingen, der anvendtes på anoden til forstærkning af signalerne, men blev også for en stor del til varme i apparaternes komponenter, - kun en del af energien kunne sendes ud i antennen som nytteeffekt.            
        Det var ofte nødvendigt at justere og dreje på indstillingerne for at holde forbindelsen.

Et praktisk eksempel
fra hverdagen ombord i 1956

        Et grelt eksempel var jeg selv ude for.
        
Telegrafi%20og%20telegrafister/Lisbeth%20ved%20kaj%20i%20Bridgewater,%20Nova%20Scotia.jpg
S/S "Lisbeth" (SHCN) ved kaj i Bridgewater - Nova Scotia

        S/S betyder steamship = dampskib og SHCN fortæller, at skibet var indregistreret i Sverige, hvor alle kaldesignaler begynder med S.

        Det gode (gamle) skib "Lisbeth" af Gøteborg, lå i Hamburg.
        Der var sket det, at telegrafisten ombord havde drukket 6 flasker cognac på den korte tur fra Antwerpen til Hamburg.
        Da han også havde røget i sengen, døde han af det.
       
        Skibet var blevet lastet med cement til Halifax i Canada, men måtte ikke afsejle uden telegrafist.
        Som en nødløsning (der var mangel på telegrafister)
måtte jeg forlade S/S "Rita", der lå i Gävle og lastede papirmasse, for i al hast at flyve til Hamburg for at vikariere på turen til Canada.
        
Telegrafi%20og%20telegrafister/Lisbeth%20-%20Radiostationen%20-%201.jpg
Radiostationen på "Lisbeth" var ikke noget at prale af ! ! !
Bemærk lige de kraftige udluftningsriste i senderne.

        Jeg overtog et lukaf, der trods istandsættelse stadig lugtede af røg, - samt en gammel radiostation uden krystalstyret sender.
        Det betød, at senderen var særdeles påvirkelig af den aktuelle spænding på skibets net.
        Ombord anvendtes en netspænding på 110 volt, der blev leveret af en aldrende generator i maskinrummet.
        Siden denne generator var installeret, havde adskillige el-slugende apparater fundet vej ombord.
        Det resulterede i, at når jeg trykkede på morsenøglen belastede senderen nettet, så spændingen faldt til 95-100 volt, og ombord kunne alle se på lyset, at nu lavede "gnisten" et eller andet.
        Hvis hovmesterens fryser kørte samtidig, kunne netspændingen falde helt ned til 80 - 85 volt, - og så fik jeg hurtigt besøg af en stærkt irriteret maskinmester, der bekendtgjorde, at nu brændte hans generator snart sammen, - "hvis ikke jeg holdt op med det pjat".
        Kompromiet blev derefter, at når det var nødvendigt at bruge senderen, så skulle jeg bede hovmesteren om at afbryde fryseren, før jeg "gik i luften".
        Sådan fortsatte det i de to måneder mit vikariat varede.
        En gang var jeg ude for, at telegrafisten på Göteborg Radio bad mig sende langsomt, fordi han hele tiden skulle bruge den ene hånd til at følge min sender på sin modtager, mens han skrev telegrammet ned med den anden.
        Det var nu ikke det eneste bemærkelsesværdige ved S/S "Lisbeth", - læs evt. mere om det i "2 år til søs", når den historie senere løber af stabelen.- videre i spalte 2
NAVIGATION

[ F11 ]
skiftevis fjerner / indsætter browserens menu-linier øverst
på din skærm

[ BackSpace ]
vender tilbage til foregående side

[ klik ]
på et billede eller en farvet tekst viser en illustration

[ klik ] på en knap i indholdsfortegnelsen springer til det viste kapitel nummer
 Radiorør 

        Efter Lee Deforest opfandt trioden i 1906, så Verden hurtigt anderledes ud for radiotelegrafien.

Telegrafi%20og%20telegrafister/Triode%20812A%20og%20triode-pentode%20PCF%2080%20JP-DSC04130.jpg
Et sender-rør (triode) RCA 812A ,
- og et lille modtagerrør
med hele to funktioner, idet det indeholder både en triode  og en pentode - begge dele fremgår at databladet
herunder.
        Trioden har 1 gitter og pentoden ( 5 elementer ) hele 3 gitre.
        Rørenes gitre er de styrende elementer.

Telegrafi%20og%20telegrafister/Philips%20PCF%2080%20triode-pentode.jpg
Datablad for ECF 80
- et moderne modtager-rør fra 1965

Telegrafi%20og%20telegrafister/Triode%20812A%20makro-1%20af%20toppen%20JP-DSC04144.jpg
Sender-rør med køleribber på anoden, - der blev meget varm af at blive bombarderet med elektroner fra kataoden, der sidder indenfor gitteret.
    
Telegrafi%20og%20telegrafister/Radiosender-mellemtrin-10%20korr%20med%20tekst%20JP-DSC04119.jpg
Den eneste gamle sender-stump jeg har tilbage.

Det er stadig lidt hyggeligt at omgås den,
- jeg kan huske, at det virkede !


Telegrafi%20og%20telegrafister/Forst%E6rkertrin%20variabel-1%20med%20extra%20Condensator.jpg
En oscillator er første trin i senderen. Den danner den første svage elektro-magnetiske svingning, der så forstærkes op i de følgende trin.
Her indstilles frekvensen i en alm. svingningskreds bestående af en spole og en variabel kondensator der består af metalplader, som drejes ind mellem hinanden, og hvor isoleringen er luft.
Denne oscillatortype var ikke særlig stabil, - den behøvede justeringer hen ad vejen.

        Oscillator og sender var bygget, så de næsten kun egnede sig til indstilling på ganske bestemte frekvenser/kanaler, der var reserveret til telegrafi gennem internationale aftaler.

        De forskellige lande fik tildelt egne pladser blandt de kanaler der var til rådighed, så man ikke forstyrrede hinanden, - akkurat som det er tilfældet i dag med TV og trådløs telefoni.
        Det var en balancegang, men egentlig virkede det ret godt.

Telegrafi%20og%20telegrafister/Forst%E6rkertrin-2%20med%20krystalstyring.jpg
En mere moderne oscillator styret af et nøjagtigt slebet
siliciumkrystal, der kun kan svinge med den bestemte frekvens, den er slebet til.
        Den er stabil, selv om temperatur og lysnettets spænding skulle ændre sig.

        Siliciumkrystallet var formet som en lille plade, og lå indesluttet mellem to små metalplader.
        Når man sætter en elektrisk spænding på metalpladerne, foretager krystallet en ganske lille mekanisk bevægelse, der igen skaber en lille ændring i spændingen på de to plader, - og så var krystallets elektromagnetiske svingning startet.
        Dette fysiske fænomen kender du fra en gastænder eller en lighter. Antændelsen af gasflammen sker ved, at en lille hammer slår på et krystal. Den mekaniske påvirkning giver en spænding over et lille gnistgab, så der dannes en gnist, - og gassen tænder !


Radiotelegrafistens opgave

       Trådløs telegrafi ved hjælp af elektro-magnetiske bølger kræver en telegrafi-radiosender forbundet til en antenne, der i praksis er en lang kobbertråd f.eks. spændt ud mellem et skibs master.
       
Telegrafi%20og%20telegrafister/3-trins%20telegrafisender%20tegning.jpg
Antennen har glas-isolatorer i enderne for at radiobølgerne ikke skal forvilde sig ud i masterne.

        Det var ind imellem nødvendigt at spule isolatorerne med ferskvand, idet salt kunne sætte sig på isolatorerne og derved ødelægge deres isolerende evne.
       
Kunsten at "komme igennem"

        Før afsendelsen af et telegram foretog telegrafisten en vurdering af hvilken frekvens, der ville egne sig bedst til forbindelsen, og indstillede sin sender derefter.

Telegrafi%20og%20telegrafister/London%20-%20Jeg%20tuner%20telegrafisenderen.jpg

        Først var det oscillatoren , - derpå blev senderens øvrige forstærkertrin tunet (indstillet).
        Morsenøglen holdtes nede, mens der blev drejet på diverse håndtag, indtil senderen ydede sit bedste. Det kunne telegrafisten kontrollere på sine måleinstrumenter.

        Afgørende for at "komme igennem" via kortbølge var ionosfærens tilstand.
        Videnskaben havde fået et ret godt overblik over hvad der foregik i atmosfæren, når solen sendte sine byger af partikler ud i Rummet, og derfor også ramte Jordens atmosfære, og den viden kunne direkte bruges af telegrafisterne.                
       
 
Telegrafi%20og%20telegrafister/Ionosf%E6relagene%20formindsket.jpg
Når ionosfærelagene er intakte, kan man benytte dem som en slags "spejl" til at kaste kortbølge-signaler tilbage mod jorden  og derved gøre det muligt at sende meddelelser rundt på Jorden, selv om sende- og modtagestationerne ikke kan "se" hinanden. 

Telegrafi%20og%20telegrafister/Ionosf%E6ren%20-%20Radiob%F8lgers%20udbredelse%20via%20ionosf%E6ren.jpg
Kunsten var at vælge frekvens og tidspunkt  - det skulle helst være nat (ingen bestråling fra Solen) over det område radiobølgerne skulle passere.
        Det var også et problem, hvis der lå en ørken eller store skovområder på vejen f.eks. hjem til Lyngby Radio.

Telegrafi%20og%20telegrafister/Frekvensforklaring-1.jpgValg af sende-frekvens kom an på, hvor i Verden dit skib behandt sig.

               Dit radiosignals varighed bestemmes af, hvor længe morsenøglen trykkes ned, og telegrafisten kan lave en "prik- og streglængde" svarende til koderne i Morse´s alfabet.

Telegrafi%20og%20telegrafister/Morsetegn%20som%20svingninger-4%20julesne-1.jpg

        Med en telegrafi-radiomodtager forbundet til  den samme antenne som senderen, kan en fremmed senders signaler modtages og laves om, så de bliver til hørbare tone-stumper svarende til de prikker og streger man modtager.
        Det er muligt at anvende den samme antenne til både sender og modtager ved hjælp af et relæ (en halv- automatisk skiftekontakt) , der tilslutter sender og modtager skiftevis i takt med, at morsenøglen bruges.
        Når nøglen ikke er i brug er modtageren på antennen, - i det øjeblik nøglen trykkes ned skiftes antennen over på senderen, så den kan udsende et signal.
        Da senderes signal er meget kraftigt i forhold til det svage signal modtageren er beregnet til, vil modtageren straks blive ødelagt, hvis skifterelæet ikke er der.
       
        Ser vi bort fra militæret, var der to typer telegrafi-radiostationer, - dels på alle større skibe, dels på land (kystradiostationer).

        Uddannelsen af radiotelegrafister på Svendborg navigationsskole lukkede i 1988.
        De sidste telegrafi-radiostationer lukkede iøvrigt
lige før år 2000, - teknologien var blevet overflødig.
        Opgaven med at sende meddelelser fra et sted på Jorden til et andet er nu helt overtaget af satelliter og lyslederkabler.
        De gamle kobber-kabelforbindelser kan dog stadig anvendes, men de kan slet ikke transportere de datamængder der er behov for.


       
     
Læs også "Så til søs" - historierne
3 fortællinger om radiotelegrafi i praksis
i 1956 - 58
       


escapetekst1