Nåletræs-snudebille, stor


[F11] = fuld skærm / normal igen - klik for at se en forstørrelse - tilbage med [BackSpace]

Kommentar:

Denne bille fandt vi på Venø
i sommerhusområdet, hvor
der de seneste år er
fældet mange grantræer
mellem grundene.
BillerOgT%E6ger/N%E5letr%E6ssnudebille,%20stor%20makro-2%20Ven%F8%20JP-DSC00685.jpg
Billen finder frem til nye træstubbe ved
hjælp af lugten. Larverne opholder sig
under barken på stubben og dens rødder.


BillerOgT%E6ger/N%E5letr%E6ssnudebille,%20stor%20makro-3%20Ven%F8%20JP-DSC00686.jpg
Den voksne snudebille bliver  ca. 13 mm.
Den lever af vækstlaget under barken på
unge nåletræer, hvorved den kan gøre
stor skade i nyplantninger.
BillerOgT%E6ger/N%E5letr%E6ssnudebille,%20stor%20makro-5%20Ven%F8%20JP-DSC00689.jpg
De gule tegninger dannes af skæl, der
ligner hår.BillerOgT%E6ger/N%E5letr%E6ssnudebille,%20stor%20makro-5%20fodt%F8j%20med%20tekst%20Ven%F8%20JP-DSC00689.jpg
Den er ikke nogen god flyver, hvorfor
den helst opholder sig i samme område
så længe der er føde nok.