Gedehams, alm


[F11] = fuld skærm / normal igen - klik for at se en forstørrelse - tilbage med [BackSpace]

Kommentar:

En aften sad vi  uden for campingvognen og hapsede de sidste rejer.

En hveps kom og skar et stykke af en reje, som den fløj afsted med.
Lidt efter kom den igen, og flere hvepse kom til. De ar- bejdede lige til tusmørket kom.
Hvepsenes bytte blev fragtet "hjem" til boet og afleveret der, mest til fodring af larverne og deres "pleje- personale".


Det var god hvepseunder- holdning, og vi oplevede igen, at hvepse er fredelige, så længe vi ikke blander os i deres tilværelse - -

Hvepse spiser rejer makro-1
De sorte klatter omkring skålen er "hømmere", som de har kastet på bordet, måske har hvepsene fornemmelse for
"unødvendig last".
Hvepse spiser rejer makro-3
Der  arbejdes for at skære et
stykke fri, der egner sig til luftfragt.
Hvepse spiser rejer makro-5
Endelig  -  klar til afgang
../../1-baggrundogbilleder-allesider/cement-4.jpg