Haunstrup - gamle brunkulslejer


[F11] = fuld skærm/normal igen - klik for at se en forstørrelse - tilbage med [BackSpace]

Kommentar:
De gamle brunkulslejer i Haun- strup er et helt unikt sted, som det forhåbentlig  fremgår af billederne.
Haunstrup, brunkulsklitter 3 DS
Sårene i landskabet efter jagten på energi
under 2. Verdenskrig er mange.
Set i den rette belysning, har de deres
egen skønhed.
Haunstrup, brunkulsklitter 1
Haunstrup, brunkulsklitter 4
Vandet i brunkulssøerne er uden liv.
Udvaskning af kemiske stoffer er dræbende
og ved afløbene til nærliggende åer kan
man se anlæg til tilsætning af kalk, der
skal mindske skaderne fra det sure vand.
Haunstrup, brunkulsklitter 2