Helnæs


[F11] = fuld skærm/normal igen - klik for at se en forstørrelse - tilbage med [BackSpace]

Kommentar:

Da en entrepenør startede bortgravning af åsen for at udnytte materialet i sin forretning, gav det anledning til råstofloven af 1977 vedrørende udnyttelse af naturens resurser i Danmark.

Ødelæggelsen af Helnæs- åsen blev dermed forhindret
Man kan stadig se "hullet", hvor bortgravningen blev påbegyndt, men det er efterhånden groet til, så det skæmmer ikke nævneværdigt helhedsindtrykket af dette enestående "fodaftryk" fra vor seneste Istid.
Helnæs, åsen på Helnæs-3
Helnæs - Åsen blev dannet under den seneste istid
Heln%E6s-%E5sen%201%20korr%20Heln%E6s%20JP-DSC00048.jpg
Den ses stadig tydeligt i landskabet og er et fredet område -  åben for publikum.
Åsen dannes af det materiale, der skylles
ud under gletsjeren, når den smelter.
Her har der været virkelig tryk på vandet ! !
Bev%E6bnet%20H%F8jlandsko-1%20Heln%E6s%20JP%202014%2000014.jpg
Trods svært bevæbnet synes det
skotske højlandskvæg venligtsindet.
Kvægets opgave er at afgræsse området,
så det fremtræder naturligt og alle
plantearter får chance for at overleve.

Helnæs, køerne ved Helnæsåsen-1
Åsens yderste spids - og køer, som afgræsser området. Om køerne ude i vandet søger kølighed omkring fødderne eller færre insekter, ved jeg ikke.