Slørhat af slægten Telamonia


[F11] = fuld skærm/normal igen - klik for at se en forstørrelse - tilbage med [BackSpace]

Kommentar:

Blev retledt af ekspert, idet
jeg troede jeg havde fundet
en "Giftslørhat, puklet".

Det er en vovelig vej at be-
give sig ud på, når man
som svampeamatør forsøger at bestemme svampenes familiære tilhørsforhold ud fra egne billeder og eksperternes ellers udmærkede bogværker !
Sl%F8rhat%20(Telamonia)%20makro-2%20L%E6s%F8%20E-DSC02046.jpg
Denne fandt vi på Læsø
Sl%F8rhat%20(Telamonia)%20makro-18%20Holtemmen%20JP-DSC02085.jpg
Den stod på sandbund i en spredt
fyrretræsbevoksning på nordsiden
af Læsø.
Sl%F8rhat%20(Telamonia)%20makro-25%20Holtemmen%20JP-DSC02101.jpg

Sl%F8rhat%20(Telamonia)%20makro-2%20Stoub%E6k%20Krat%20JP-DSC02582.jpg
Her er sporernes farve noget gule,
men det kan skyldes aldersforskelle.