Hæg, glansbladet


[F11] = fuld skærm/normal igen - klik for at se en forstørrelse - tilbage med [BackSpace]

Kommentar:
H%E6g,%20glansbladet%20plante-%203%20B%E6rslund%20JP-2013-DSC04441.jpg
Glansbladet hæg var oprindelig en prydplante
i haver og hegn, men har udviklet en version,
der trives voldsomt i vor natur.
Derfor er planten nu på listen over uønskede
invasive arter og den søges bekæmpet.

H%E6g,%20glansbladet%20plante-%205%20B%E6rslund%20JP-2013-DSC04444.jpg
H%E6g,%20glansbladet%20plante-%204%20B%E6rslund%20JP-2013-DSC04443.jpg
Efter blomstring bærer klasen sorte
bær til stor glæde for fuglene.
Bemærk de fint takkede bladkanter.
H%E6g,%20glansbladet%20afblomstret%20frugtstand%20makro-11%20Vind%20%20JP-DSC01311.jpg
- afblomstret og i færd med at sætte
bær.