Venø - set af naturshow.dk
knapforsidedesign-1
Klik på et billede for at se en forstørrelse - retur med [Backspace ]
knapinfoside


Klik farvet link  eller
et billede for
at navigere

Retur med [BackSpace]

- eller [Alt] + [ < ]

../../1-knapallesider/Backspaceknappen%20korr%20f%E6rdig.JPG

Her kommer vist nok ikke
navigationsknapper
selv om jeg skulle få tid -

- let ændret version aug. 2013.
spind med tekst Venø set fra naturshow.dkEn tur til Venø begynder her:

Ny færge - der er også plads til dig DSC00803
Den nye Venø-færge er flot - og teknisk avanceret.

Målet for rejsen ses i baggrunden.
Sejlplan - hverdage,  afgang hver 20. min.
ellers hver halve time.

Nøjagtig sejlplan på
http://www.venoefaergefart.dk

Styregrej%20p%E5%20'Ven%F8f%E6rgen%202013%20Ven%F8%20JP-DSC00630.JPG
Færgen er udstyret med en hovedmotor på 360 Hk og
og en hjælpemotor på 140 Hk i hver ende.
Hovedmotorerne driver hver sin skrue.
Skruerne kan drejes om en lodret akse, så
energien kan bruges i enhver ønsket retning.
Maskiner og skruer styres med de to joystiks.

Hjælpemotorernes opgave er at levere elektricitet til
hele færgen.

Hovedmotor%20360%20Hk%20og%20hj%E6lpemotor%20140%20Hk%20JP-DSC00636.JPG
Hoved og hjælpemotor i den ene ende af færgen, -
"do må æt pil ved nøj", var betingelsen for at få billedet.

Sikkerhedsudstyr%20med%20proviant-3%20JP-Ven%F8%20korr%2020120709_102552.JPG
Sikkerhedsudstyr med proviant,
- her 2 stk. tørfisk.


Du kan tage til Venø i bil, på cykel, gående eller løbende,
- men færgen kommer du ikke uden om.
 
Vade over ?, - så vær opmærksom på,
at der er 18 meter til bunden midt i sundet.

Kommer du i egen båd
finder du en hyggelige lille havn i Venø By.
Der er selvfølgelig både vand og strøm
og gode sanitære forhold i Havnehuset
Havnehusets butik sørger for øvrige forsyninger.

Struer%20skyline-5%20korr%20med%20r%F8dt%20Ven%F8%20Jp-DSC02485.jpg
Mens vi evt. venter 5 min.  på færgen behøver
man ikke at spilde tiden - de kom lige forbi,
- ny art ?Vel ankommet til Venø er der en del at se på,
f.eks. ca. 180 venligtsindede beboere.

Vi på naturshow.dk er mest tilbøjelige til at se småting,
som vilde planter, insekter og dyr,
 men når lejlighed gives, laver vi også andet.
   Følg med ned ad siden -  
 og få en forsmag på Venø,
- eller et gensyn.


Venø by og havn fra skrænten mod nord JP-PICT1138
Venø by og havn set mod syd,

Venøhavn-aftenstemning-3  JP-P1000237
Forårsaften stemning

Nora på land - Jens Havnefoged ordner slidsken
Nostalgisk:  Nora på land i slæbestedet , det var før
havneudvidelsen. Jens havnefoged smører slisken
før søsætning, - Svend er afventende.
De to fiskede sammen i 40 år, før de stoppede.
Nora kom på museum i Løgstør,
hvor den stadig kan ses.
Det er nu ca. 30 år siden.
Jens havnefoged så vi mest til. Han var næsten
altid på havnen.
Han var indbegrebet af gammeldags solid  styring af virksomheden i den lille havn, - altid rolig, venlig og med
sin veltjente pibe i munden.
Han var vellidt af alle, - når vi kom i andre havne og sejlere så, at vi var hjemmehørende på Venø, var vi ofte ude for det spontane - "hils Jens Havnefoged"

Og så kunne han levere fjordrødspætter.
De var ikke så store, så rationen var to pr. mand
-  op af hyttefadet, hjem til
flåning og rensning og så lige på panden.
Der var selvfølgelig nye Venø-kartofler til.

Det findes stadig ikke bedre end den gang !

Danmarks ældste færge i drift Venø JP-DSC00107
Danmarks ældste færge i drift, - tager 3 biler pr. tur,
- hvis ikke de er for store.
Er overdraget til foreningsdrift på øen som reserve,
hvis den store nye færge skulle falde fra . . . igen !


Rejnfan plante Venø E-IMG_2934
På rullestensvoldene langs stranden finder
du masser af planter, her sensommerens
"Rejnfan", en gammel lægeplante, hvis blomster
også kan anvendes i forebyggende  kryddersnaps.

Regnfan makro-1 Venø JP-DSC04468
Rejnfan´s kurvblomst er karakteristisk ved de
manglende randkroner som de ellers ses f.eks. på tusindfryd.
Blomsten dufter kraftigt.

Kirken set fra diget og en stang Venø JP-DSC00951
Venø kirke - Danmarks mindste, idet den kun måler
12 x 6,2 m = 74 m²
Den er bygget i slutningen af 1500-tallet,
når man sidder tæt, er der plads til ca. 55 personer.

Våbenhuset er tilføjet i 1863.
Da det ikke måtte være højere end, at der stadig var adgang til klokken, er loftshøjden derfor
usædvanlig lav  (pas o a huer).

En ombygning af våbenhuset, hvor klokken flyttes til en klokkestabel, er forestående.
At de kan nænne det !!!

Kirkeinterieur Venø JP-DSC00962
Kirken indvendig
bemærk, et egentligt kor mangler.

Kalkmaleri i kirken Venø JP-DSC00965
Ved en restaurering fandt man kalkmalerier,
der har skullet illudere de oprindeligt manglende
gavle på bænkene.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Venø Kirke
efter restaureringen i 2016


Ven%F8%20Kirke%20ext.%20efter%20restaureing%20i%202016%20korr-1%20DSC01732.jpg
Venø Kirke efter restaureingen 2016 - 17
- bemærk, at den skrækkelige ide med klokkestabelen
blev opgivet , - og tak for det !

Ven%F8%20Kirke%20set%20fra%20v%E5benhuset%20korr-1%20DSC01713.jpg
- set fra våbenhuset
med nye bænke og en anelse mere plads
i midtergangen.

Ven%F8%20Kirke%20set%20fra%20alteret%20korr-1%20DSC01711.jpg
 - og fra alteret.


Ven%F8%20Kirke%20Daniel%20i%20L%F8vekulen%20korr-1%20DSC00008.jpg
Plads til et kunstværk ?
 

Ven%F8%20Kirke%20Daniel%20i%20l%F8vekulen%20korr-1%20DSC00005.jpg
"Daniel i Løvekulen"
- måske ligger kunsten i at gøre emnet  
næsten ukendeligt ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- og så videre ud på øen

Arve, strand plante-2 Venø.jpg
"Arve, strand"
en "rullestensplante", hvis grønne puder ses på
strandvolde over hele landet

Arve, strand makro-21 Venø
Arve, strand eller "Strandarve" i blomst
bemærk de kødfulde blade, der hjælper planten
med at overleve tørkeperioder

Arve, strand grønne frugtstande Venø
Strandarvens frugtkapsler er kuglerunde

Frø, spring makro-2 Venø
"Springfrø"
Vi har set den springe en hel meter i et spring.

Om aftenen i skumringen anbringer den sig gerne under en blomstrende lavendel, og efterhånden som insekterne indfinder sig i de duftende blomster,
 springer den op efter dem,
- og den rammer plet hver gang.
I øvrigt findes den ikke på Venø, endsige i Jylland,
kun på større danske øer - i henhold til naturfredningsforeningen.
Men det vidste den her frø altså ikke.
Den sprang op i baljen,  fordi den kunne lugte vand.
To af dens familie gjorde ligeså, men de omkom, da de
tilsyneladende ikke kunne finde ud af at springe ud af
vaskebaljen igen.
Nu lægges baljen altid med bunden i vejret.

Frøernes leve/yngle sted er egentlig et lille vandhul på kanten af den gamle kystlinie mellem Venø By og kirken.

Desværre gror vandhullet hurtigt til, på grund af manglende pleje, så springfrøerne på Venø må vi nyde naboskabet til, så længe det varer.

Gedeblad, alm makro-2 Venø JP-DSC01100
"Gedeblad, alm" - 
Slyngplante (Lian) der benytter andre planter for at
løfte sin slatne stængel med de flotte blomster.

Honningurt i knop makro-3 Venø
"Honningurt" i knop
Alm. plante til udsåning i forbindelse med vildtpleje.
På Venø er der mange fasaner, - nu om dage er de
fleste opdrættet herovre,
men smukke fugle er det jo alligevel.

På Venø har vi officielt ingen ræve, men i forbindelse
med isvintre lister der alligevel af og til nogle over isen.
De bliver dog hurtigt fjernet igen.

For nogle år siden havde måren formeret sig voldsomt.
Den var også en trussel mod fasanerne
og til megen ulempe i husene.
Mårene sprang rundt på øen, - både dag og nat med
skrig og støj - mårers kampe om hunner og territorier går ikke stille af .
 
Der var heldigvis folk på øen, der kunne håndtere dem, der blev opsat fælder, - jeg har hørt at fangsten
blev mere end 40 stk.
Nu er her fredeligt om natten igen.

Honningurt%20med%20humlebi%20makro-1%20Ven%F8.jpg
"Honningurt" i blomst
- der bliver også lidt til bierne.

Sjægtestævne-Billede 002
Fra et sjægt-stævne 2004 - bådene gøres klar.
Stævnet blev også afholdt i pinsen 2011.

Sjægtestævne - Billede 009
Så er det med at komme ud til start, -
det gælder danmarks-mesterskabet.
Turen går rundt om Venø - hvis guderne og vinden
vil, kan det gøres på under 3 timer.

Brandbæger, eng makro 6 Venø
"Brandbæger, eng" - er giftig for kvæg.
Både køer og heste undgår selv planten, når de
græsser.
Det farlige er, at findes den i det hø de fodres med,
så kan dyrene ikke identificere planten
og risikerer at dø af forgiftning.
"Brandbæger, eng" var især talrigt repræsenteret
på de brakmarker, der tidligere fandtes over alt.

Engelskgræs, frøperspektiv stranden Venø.jpg
"Engelsk græs" i flok - lige nord for havnen.

Engelsk græs makro-12 Venø JP- DSC00810
To arter er almindelige, "Engelskgræs, vej" og
"Engelskgræs, strand". Sidstnævnte har i reglen
håret stængel, så disse må formodes at være vej-typen,
selv om de har det fint på strandengen.

Engelskgræs afblomstret makro-2, Venø
Afblomstret Engelskgræs
med frugtanlæg i bunden af bægeret.
De "pink" kronblade er borte, tilbage står kun bægret
- og så forstår man måske, hvorfor planten
hører til hindebæger-familien.

Høgeurt, håret planter i flok Venø.jpg"Høgeurt, håret" som vi normalt ser dem.

Høgeurt, håret set nedeframakro Venø.jpg
- men, "Håret Høgeurt" er næsten kønnere set nedefra.
Høgeurterne tilhører kurvblomst-familien.

Klokkelyng VenøNor
"Lyng, klokke"
Klokkelyng er alm. i Nord- og Vestjylland, men sjælden
i resten af landet - blomsten er velduftende, de ses
omend sjældent i en hvid variant..
Denne fandt vi oppe ved udsigtspunktet
bag gården "Nørskov".


Kopi af Perleedderkop (kugleedderkop) Venø-1   JP-PICT0194
Vi har i reglen en lille buket vilde blomster
på bordet, når vi kommer til Venø.
Hvad vi ikke så i første omgang, var denne "Perle-edderkop", der sad i en af planterne
og vogtede sit dyrebare afkom.

Kortstråle, kirtel makro-5  Venø
Denne "Kortstråle, kirtel" har tilsyneladende
sparet hver anden randblomst bort. 
Den overlever endda, - og den breder
sig overordentlig hurtigt i en køkkenhave.
Den tilhører kurvblomst-familien -
den kommer oprindeligt fra Sydamerika og er
en af Søren Ryges "skrækplanter".


Stedmoder, alm planter-1 Venø JP- DSC00763
"Stedmoder, almindelig"

Stedmoder, alm makro-1 Venø JP-DSC00276
- ned på knæ for at nyde synet.

Storkenæb, blodrød makro-6 Venø
"Storkenæb, blodrød"
Meget sjælden i Vestjylland, - så måske er denne en
"relikt", d.v.s. at den stammer fra en have.


Torskemund, alm plante-46 Venø DSC01113
"Torskemund, alm" - maskeblomst-familien.
Blomsterne kan anvendes til kryddersnaps.
(Denne har jeg dog ingen erfaring med).

Torskemund, alm makro-7 Venø JP-DSC00397
"Torskemund" er en maskeblomst

Efterskolen Venø JP-DSC00237
Venø Efterskole

Op til 96 elever kan vælge mellem 3 linier
Natur & friluftsliv - Musik & drama eller Surf & sejlads
Se mere på http://www.venoe-efterskole.dk

Kveller planter-11 Venø
Vest for hjerteformede Venønor ses en større
forekomst af pioner-planten Kveller, - vi kalder det
"Pip´s salatbed"

Kveller blomstrende makro-1 VenøNor 20040718
Kveller fra plantefamilien Salturt egner sig
som salat-ingrediens - de spæde planter er
magentafarvede og salat-egnede,
- senere på året bliver de grønne.


Ærenpris, læge Venø JP-DSC00388
Ærenpris, læge - denne vokser på
gangstien fra "Strømmen" til "Havstokken"

Publikum til en koncert på Nørskov JanBendix-DSCF5953
Publikum til koncert i Venø Musikforening.

Koncerterne afvikles oftest på Nørskov i den store gildesal. Her er der ingen orkestergrav mellem
publikum og de udøvende kunstnere.
Det giver en usædvanlig intim stemning, hvor det næsten er muligt af føle kunstnernes slid ved instrumenterne.

I pausen serveres selvfølgelig drinks som ved andre
kulturelle begivenheder af format.
Udenfor vinduerne græsser under tiden hestene, - måske mest af diskret nysgerrighed.
Foto: Jan Bendix

Tre piger og en bladvender ++optagelse til DR JanBendix-DSCF1124
Her skæmmes et nydeligt kammerorkester af DR's mikrofoner ved en optagelse af en koncert på Nørskov.
Foto: Jan Bendix

Ved større musikalske begivenheder flyttes arrangementet  til efterskolens aula, der foruden større rummelighed også udmærker sig ved en usædvanlig god akustik.

Jubil%E6umskoncerten%20p%E5%20Ven%F8%20%20JP%20%2020141123%20korr%20close_153914.JPG
Fra jubilæumskoncerten i 2014

Her hørte man, hvordan en enkelt meget kompetent violinist kunne fylde aulaen helt med sin kunst.
Rummet er en akustisk oplevelse,
når der spilles musik.

Oplysning om  Venø Musikforenings aktiviteter på
http://venoe.dk/foreninger/


Øjentrøst, spidsbladet plante Venø.jpg
Øjentrøst finder man i juli-aug.

Øjentrøst, spidsbladet plante Venø.jpg
- ned på knæ for at se en af Venø´s skønheder,
Øjentrøst står lavt i græsset langs stranden nord
for Venø Havn.Fix-punkter på Venø

Venøkort-1
Oversigtskort

Så kedelig som vist her er øen heldigvis ikke -


 "Venøboens"  hjemmeside
http://www.venoe.dk
findes mange oplysninger, der 
med fordel kan ses igennem før et besøg.

Havnehusets butikfacade Venø E-DSC00569
Butikken i Havnehuset  sikrer,
at du overlever besøget.
Der fås fødevarer - drikkevarer og is samt
fastfood , i fryseren er 1.-klasses lam fra Nørskov.

Rundstykpakning i havnehuset Venø JP-DSC00103
Morgenbrød kan bestilles.
Der er masser af borde, bænke og udsigt.

Stenkløver, hvid  plante Venø E-IMG_2925
"Stenkløver, hvid"
Den findes også i en gul variant kaldet
"Stenkløver, mark", - de tilhører ærteblomst-familien.

Stenkløver, hvid makro-2 Venø JP-DSC04470
Stenkløveren viste sig først ved havnen, efter der var
hentet materialer til en mindre havnereparation,
udenøs fra - sten og den slags - - .
Sædvanligvis følger der så lidt frø og sådan med
i købet.

Asters, strand makro-11 Venø
"Asters, strand"
med de karakteristiske pinkfarvede randkroner
Planten kan godt lide at stå med "fødderne " i vand
og lidt salt i miljøet klarer den også.

Flipkrave, makro-3  Venø.jpg
"Flipkrave"
med de karakteristiske frugtkapsler -
en såkaldt udrandet skulpe

Flipkrave, makro-4 Venø.jpg 
"Flipkrave" tilhører korsblomst-familien

Hindeknæ, vingefrøet makro-10 Venø
"Hindeknæ, vingefrøet"
På fugtige enge, - almindelig


Gulurt svikkel-2 Venø korr  E-IMG_1939
"Gulurt" - forekommer "hist og her" i Danmark
På Venø fandt vi den i hjørnet af en mark,
 hvor den dannede en lille koloni.
På det sidste har den bredt sig langs vejen
fra kroen og nordpå, hvor en afhøvling af vejkanten
tilsyneladende har været en fordel for planten.
Blomsten er 4-5 mm i diameter

Gulurt, småblomstret makro-3 Venø JP-DSC02718
"Gulurt" tilhører rublad-familien.
Den har en ret lang blomstringsperiode, idet  den
hele tiden sætter nye blomster i takt med den ruller
sin spiralformede top (svikkel) ud.
Derved sikrer den sig, at på et eller andet tidspunkt
i løbet af sommeren får den gode betingelser for at
sætte frø.

 
Beskæftigelsesforanstaltningerne er i top JP-PICT0001
Beskæftigelsesforanstaltninger for børn er i top.
Man behøver ikke lokke med is og sodavand.
Blot man nævner muligheden for krabbefangst,
så er ungerne klar til afgang.

Samarbejde PICT1481
Samarbejde

Urinstinkt PICT0021
Ur-instinkt - (hun kan også spille fodbold)

Børnelegetøj på Venø - E-IMG_0073
Børnenes eftertragtede legetøj - en strandkrabbe.
De fleste slipper levende fra mødet med
menneskenes unger, - og begge er en
oplevelse rigere bag efter !

Farmors eftertragtede opgaveark kan give problemer PICT1457
Og så kan man måske lige snuppe en af farmors
eftertragtede opgaveark,
 - selv om det kan give problemer.

Skovstjerne makro-2 Venø Nor.jpg
"Skovstjerne" tilhører kodriver-familien
Almindelig i Jylland og på Nordsjælland, sjælden i
resten af landet.

Burre, glat plante Venø E-IMG_2919
"Burre, filtet" - 
Jeg havde ikke ventet at finde en Burre på Venø, men
bøgerne siger planten findes enkelte steder i
Vestjylland, så det -

Burre, filtet makro-9 blomster med humlebi, Venø
Det filtede hentyder til den lodne underside
på bladene og "filtet" i blomsterknopperne.


Bølle, mose makro-3 Venø JP- DSC00801
"Bølle, mose" - den skelnes fra blåbær ved blade
uden takker, blåbær-blade er fint takkede i kanten.


Serveres%20med%20sm%F8rafkog%20af%20panden%20JP-DSC00881.jpg
Venø-bøf - nærmest en nationalret på øen.
Klik billedet for at få den originale opskrift.

Mosebølle Venø
Umodne bær af Mosebølle - de bliver mat-blå, når
de er modne.
Smagen synes mindre interessant end hos blåbær.

Kornblomst makro-26 Venø JP-DSC00752
"Kornblomst" i knop

Ven%F8Pund-1.jpg
I en skuffe i sommerhuset fandt jeg dette
historiske dokument.
Ved nærmere eftertanke er det gået op for mig, hvor
kraftige løsrivelsestendenserne var i forrige
århundrede.
Se her, hvad der nu må antages at være
kamuflerede flådeøvelser.


Kornblomst makro-23 Venø JP-DSC00745
- og i al sin pragt

Kornblomsten tilhører kurvblomst-familien og
er ret karakteristisk ved sine randblomster, der
der hver især fremtræder som "rigtige" blomster.

Gården Nørskov Venø JP-DSC00987
Gården "Nørskov",
nordligst på skrænten over Venønor.

Den var oprindelig pladseret lavt neden for skrænten ved Noret, men ved Vesterhavets gennembrud af Agger Tange i 1825 vågnede beboerne ved,
 at vandet stod op i sengene.
Det var i februar måned, så det har været en
yderst barsk og kold oplevelse.

Gården blev da flyttet op på skrænten, hvor den i sin
nuværende form fremstår både smuk og velholdt.

At den også anvendes, fremgår af  gårdbutikkens
udbud af kvalitetsvarer, - mest lammekød og kartofler.
Se selv på:  http://www.venoe-kartofler.dk

Fårets dag - så er der kaffe og kæledyr til alle Venø E-DSC00572
Fra "Fårets dag" 2011 -
et af gårdens produkter vises frem.

Guld fra Venø udskåret
Om efteråret graver de guld !

Kartoffelsorteringsmaskineri i en kunstudstilling Venø E-DSC00584
I den nye kartoffelade sorteres og pakkes
med moderne maskineri.
Bag døren til højre er det store kølerum, hvor temperaturen holdes på 3 - 4 plusgrader.
Det sikrer fineste kvalitet uden tilbøjelighed til spiring eller udtørring.

Kartoffelvuggestue%20med%20gulvvarme%20-%20Er%20de%20mon%20kommet%20op%20DSC00288.jpg
I begyndelsen af marts 2012 forsøges fremstilling af
tidlige kartofler, ved at forsyne et bed med "gulvvarme".
Der ofres nogle baller halm på projektet.
Her letter Pip Toustrup på dugen, for at vise at
anstrengelserne har givet resultat -

Kartoffelvuggestue%20med%20gulvvarme%20-%20Er%20de%20mon%20kommet%20op%20DSC00288.jpg
Pip "tager hånd om" en ny spæd kartoffeltop -
Vi har i dag den 27. marts 2012.
Nu skal man så blot sætte sig ned og vente !

Kartoffelladeudstilling-3 Venø E-DSC00589
Overraskende for de fleste er nok, at sorteringen
foregår i selskab med en imponerende samling
originale plakater.

Kartoffelladeudstilling-2 Venø E-DSC00588
Udstillingen alene er en oplevelse

Kartoffelladeudstilling-1 Venø E-DSC00585
- noget kunne tyde på interesse for kunst.

Nørskov skilt til Noret Venø JP-DSC00982
Nordvest for "Nørskov" er et udsigtspunkt.
Her findes bord og bænk.
Derude har man udsigt til Oddesund og Venønor - den hjerteformede strandsø nordligst på øen.

Find stedet ved at køre op til "Nørskov".
Umiddelbart før gården står et lille grønt skilt.
Det er tegn på, at man godt må liste bag om gården og følge markvejen op til udsigtspunktet.

Tak for det !

Brandbæger. vår plante-2 Venø.jpg
"Brandbæger, vår" - den stod nede ved den østlige badestrand

Brandbæger. vår makro-2 Venø.jpg
Vårbrandbæger er lige så giftig som sin fætter
Engbrandbæger, - de sorte spidser på bægerbladene
fortæller hvoraf artsnavnet "Brand" kommer.

Klokke, blå makro-1 Venø
"Klokke, blå"
- i "gode" år kan den farve skrænten nord for gården "Sønderskov" helt blå.

Løg, skov makro Venø
"Løg, skov"
Vild løgart, der formerer sig både med frø og de stilkede yngleknopper. En rest af svøbet har overlevet på en af yngleknopperne.

Potentil, gåse VenøNor 20040718
"Gåsepotentil, alm." 
Den lave plante breder sig ved lange udløbere, og lever bl.a. på strandvolde, hvor den samler næring fra opskyllet tang.
Roden kan anvendes til kryddersnaps.
Den bør dog ikke forveksles med "Tormentil",
se herunder.

Tormentil planter-1 Venø
"Tormentil", der kun har 4 gule kronblade,
men til gengæld den eftertragtede "blodrod", giver
en meget flot rød og yderst velsmagende kryddersnaps.
Det er dog en ret krævende opgave at fremstille den.
I modsætning til de fleste snapseurter, der blot er blomster sat på vodka, så kræves her gravearbejde, rensning og findeling af de ret små rødder,
 før den kan "sættes op".

Tormentil, makro-1 Venø
"Tormentil" - fra Venønor
Planten er ret almindelig - den tilhører rosen-familien.

Venø Klit Camping


Campingpladsen på Venø-1 JP-DSC00991
- der er masser af plads.
En gammel frugthave danner rammen om en del
af pladsen,  her er vi helt tæt på fjorden -
Få mere at vide på:
http://venoe.dk/overnatning/venoecamping/

Campingpladsen på Venø-2 JP-DSC00995
Børnevenlig badestrand, - der er godt med
sand og krabber.

../../Svampe/Tragtridderhat,%20k%E6mpe%20foto-3%20Ven%F8%20JP-DSC02665.jpg
Kæmpe tragtridderhat, - en af de to
største svampe i Europa, - og så på Venø ! ! !
Min "indkøbsvogn-tier" anviger størrelsen.

Vikke, foder makro med to myrer Venø.jpg.JPG
Vikke, foder, af Ærteblomst-familien
- også denne art værdsættes højt af myrer

evt-1
evt-2
evt-3