Billedhåndtering og programmerne
knapforsidedesign-1
€   €  €  €  €   ------   €  €  €  €  €
Kontakt: - se forsiden
Info  -  Teknik

Skjul / Vis browsermenu med F11
Tilbage til forrige side med [BackSpace]Illustrationer


Trae-eksempel-1
Stifinders katalogtræ er et godt
værktøj, når det drejer sig om
systematisk registrering.

FastStone-skærmeksempel-1
FastStone Image Viewer
Skærmeksempel, - bemærk den lille røde
valg-firkant i et af billederne og oppe i
den nederste menulinie.

Lejre med Elin MVC-017F
Lejre uden Elin MVC-017F-uden Elin
Ved jernalderlandsbyen i Lejre
med og uden Webmoster.
I PhotoPaint er retouche en smal sag -
med lidt øvelse forstås.Billedhåndtering:

            Med - for nærværende ( 2010 ) - ca. 19.000 fotografier i originaltilstand, er fornuftig administration helt nødvendig.
            Uden en plan bliver det hurtigt umuligt at finde rundt, og hente netop det billede, vi har brug for.
            Til det anvender vi udelukkende Windows Stifinder (Explorer), så vi kan opbygge " træstruktur " efter eget ønske.

            Der findes et utal af programmer til billedadministration ude på nettet, men fælles for stort set alle er, at de fuldstændig overtager styringen, - tilsyneladende i begejstring over deres egne geniale ideer.
            Disse programmer er helt ubrugelige efter vor mening, - de gør mere skade end gavn, - de  forplumrer overskueligheden.

            Opbygning af billedsamlingen kræver megen omtanke og hensyn til mange faktorer.

            Emner: Herbarium - Dyr - Landskaber - Skærmbilleder - Oversigtsfiler med div. kort og div. hjælpefiler til bogsamlingen for at lette navigationen ved artsbestemmelsen.

            Underopdeling: F. eks. under Insekter:  Bier - Fluer - Biller - Diverse - Edderkopper - Libel og Vandnymfer - Sommerfugle.

            Af hensyn til søgemuligheden i herbariet, valgte vi at anvende metoden art, underart, til navngivning, idet den overordnede mappe er familienavnet.
            Idet vi nu har lagt billederne på naturshow.dk, hvor man må finde planterne efter artsnavne, vil nogle helt givet savne søgemulighed på familienavnene, men det er et større arbejde at tilbyde det også, - det må vente. - (ER NU ETABLERET).

            Styring af mappeindhold: Alle billeder er forsynet med - et unikt billednummer - findested - og selvfølgelig dansk artsnavn, hvis vi har det.
            Har vi ikke artens navn, forsynes dens billedserie med en kode, så hele serien let kan identificeres og behandles, når vi finder en løsning.

            Originalbilleder må aldrig ændres, - det er helt nødvendig, altid at kunne vende tilbage til en uændret original.

            Ændrede billeder forsynes med oplysning om ændringens karakter, idet alle originalbilledets oplysninger bibeholdes.
            Arts- og familietilhørsforhold for visse planter kan være vanskelig da bøgerne af og til er uenige om, hvad der er god latin udi botaniken.  Så må vi selv træffe et valg.

Billedadministration:

            Til administration af billederne, der er katalogiseret i Windows Stifinder, anvender vi FastStone Image Viewer , - et billed-administrations-program. Det er gratis til privat brug, det anvender Stifinder som udgangspunkt, og er helt enestående til at navigere rundt i samlingen og udvælge filer med - og så er programmet oven i købet på dansk, - så (lidt rigeligt) dansk, at " paste " er oversat til " klistre " i stedet for det mere normale - " sæt ind ".

FastStone Image Viewer kan stærkt anbefales:  http://www.faststone.org.

            I programmets [Indstillinger] / [Indstillinger] finder du opsætningen. Det kan betale sig at bruge tid på den, til du forstår tankegangen i programmet.
            Vælg største miniature billede, - din smag i farver, - opstartposition i Stifinder m.m.
            Programmet er endvidere særdeles fint indrettet til omdøbning af filer og konvertering til andre billedstørrelser.
            På præsentationssiden, hvor billedet vises i fuld størrelse, - naturligvis tilpasset størrelsen af din skærm, får du præsenteret et bånd af alle filer i det aktuelle katalog ved at køre musen op mod øverste skærmkant.
            Billedets exif-data ( tekniske oplysninger om billedet ) ser du ved at køre musen ud mod højre billedkant.
            Værd at nævne er også tilvalget af markering af enkelte billeder, ved at vælge den lille firkant nederst i venstre hjørne af et billede i det aktuelle katalogs miniaturebilleder.
            Når de ønskede billeder er valgt, klikkes blot på den lille røde firkant i menulinien for oven, og kun de markede billeder præsenteres til videre tilvalg / fravalg / konvertering / kopiering m.m.
            Alt i alt kan Picasa og de andre dominanter i genren godt gå hjem og lægge sig efter min mening !

Billedbehandling:

            I FastStone er det muligt at angive hvilket program du vil billedbehandle i, så åbner programmet med det billede du har markeret i miniatureoversigten  - klar til manipulation.

Billedadministration og Billedbehandling - er to forskellinge ting !

            Her er det på sin plads at gøre opmærksom på, at billedhåndteringen bør foregå i to afdelinger, først administration / katalogisering med gennemtænkt navngivning, - derpå, i et andet program beregnet til den egentlige billedbehandling, - det med ændring af billedets egenskaber, som lys - kontrast  - farvekorrektioner - skarphed o.s.v.

            Jeg benytter selv Corel Photopaint, - p.t. er det ver. X3 fra ca. 2006, en udgave der kun findes på engelsk, - den seneste danske udgave af Corel-programmerne oversat til dansk var ver. 9.
            Programmet er et købeprogram, der sammen med vektor-tegneprogrammet Corel Draw koster ca. 3000.- kr.
            Hos f. eks. www.Conrad.com fås ind imellem lettere forældede, men absolut brugbare versioner med betydelig rabat.
            Skulle du være interesseret, så husk at undersøge om de er på engelsk, hvis tysk ikke er din stærke side.

            Når jeg benytter Corel programmerne er det selvsagt fordi de opfylder mine behov, - og også af gammel kærlighed, - det program man kender, vil altid være det bedste, så længe det kan det, man har brug for..

            Jeg har lejlighedsvis forsøgt mig med et væld af gratis-programmer inden for genren, men er endnu ikke truffet på brugbare alternativer til Photopaint. Det har meget fine retouche-værktøjer og erstatter på næsten alle punkter de muligheder, vi i de gode gamle mørkekammerdage havde for at manipulere fotografierne - og det er næsten lige så spændende, som at fotografere billederne.


                                                                                                                             Jørgen Lambæk