Bogliste - Links - Copyright - m.m.
knapforsidedesign-1
¤   ¤  ¤  ¤  ¤   ------   ¤  ¤  ¤  ¤  ¤
Kontakt: - se forsiden
Info  -  Teknik

Skjul / Vis browsermenu med F11
Tilbage til forrige side med [BackSpace]Illustrationer

Se dem på biblioteket inden
du køber !
Mange ældre titler skal
erhverves antikvarisk.
Søg dem på nettet, - det gør vi.

Ældre udgaver har ofte lidt dårligere
billeder end nyere , men de tilhørende
informationer er næsten altid anvendelige.
En god "startbog"


900 sider med 3250 plantearter
- efterhånden den vi anvender
mest til planterne, nu da vi er
lettere øvede.


Lidt mere amatørvenlig
præcis viden.

Trods alderen , - alligevel nyttig.Brugbar eksakt videnGod, dyr, -  og dejlig.


Serie - god og let tilgængeligOmfattende med gode tekster.
Nogle af billederne forekommer lidt "gamle",
men bogen er absolut anvendelig.Meget tiltalende at arbejde med p.g.a.
flot billedmateriale og gode forklarende
tekster og systematisk opbygning af siderne.

 

Usædvanlig flot BILLEDBOG af
en forfatter, der både kan sine svampe
og selv er i stand til at fotografere dem,
så bogen bliver en oplevelse for alle. 


 Internet Explorer:

                                                            Efter valg af forstørret billede, - tilbage med [BackSpace].
                                                            [F-11] tillader et forstørret billede at fylde hele skærmen
                                                            - tilbage til normal browser-udseende ved fornyet tryk på [F-11].

 Mozilla FireFox:         

                                                            Samme funktion som ovenstående.
 Copyright:
                                                            Rettighederne vedr. billedmateriale og layout på hjemmesiden
                                                            naturshow.dk forbeholdes i henhold til gældende lov.

                                                            Personlig brug: Billederne må benyttes vederlagsfrit til personlig
                                                            brug.

                                                            Kommerciel anvendelse: Billeder og layout, helt eller delvis, må
                                                            kun benyttes efter aftale.

                                                            Billedmaterialet findes som uredigerede jpg-filer - størrelse
                                                            op til 14 MB.
                                                            Pris pr. billede, der ønskes anvendt kommercielt, helt eller delvis,
                                                            er pt. 250, - dkr.
                                                            Levering efter aftale.
                                                            Kontakt Webmaster - se forsiden.


Bogsamling%20800%20h%F8j/Bogdynge%20korr%20DSC05439.jpg
HJÆLPEMIDLER

For den der søger viden om naturen, er hjælp nødvendig !
Vi har fundet megen hjælp i bøgerne, - internettet dog ikke at forglemme.
Har du adgang til faglig literatur i skolen, på biblioteket, -  eller bedst på egen reol, byder bøgerne
ofte det hurtigste præcise svar på dit spørgsmål.
Det er dog ikke nødvendig med så stor en dynge som vist, - oftest anvender vi en håndfuld, mens
resten benyttes som supplement i tvivlstilfælde, - det er værst med svampene.


Bogliste - planter:            
                                                            Vær opmærksom på, at ingen af bøgerne er komplette samlinger
                                                            af oplysninger og billeder/tegninger af alle vilde planter, - så det
                                                            har været nødvendigt at anskaffe adskillige.
                                                            Med flere bøger til rådighed viser det sig hurtigt, at oplysninger i
                                                            de forskellige bøger ikke er entydige, - billeder/tegninger og
                                                            beskrivelser kan afvige en hel del fra hinanden.
                                                            Dette kan skabe forvirring omkring bestemmelse af den enkelte art, -
                                                            der skal til tider gydes olie på de botaniske vande i vort lille hjem,
                                                            når vi diskuterer planternes familieforhold.
                                                            Vor første anskaffelse var " DANMARKS FLORA " af Kirsten Tind
                                                            (Gyldendal). Meget fine tegninger, store, og med gode farver, men
                                                            med en lidt tynd beskrivelse af den enkelte art. Det var den, der
                                                            satte os i gang.  Pris: ca 200,- kr. og det er den værd.
                                                         
                                                            Senest har vi investeret i " DEN NYE NORDISKE FLORA ",  af Bo
                                                            Mossberg og Lennart Stenberg (Gyldendal), pris ca. 600 kr. - tyk
                                                            som en bibel-  900 sider med ret små tegninger, men efterhånden
                                                            uundværlig med beskrivelser af 3250 arter fra hele Norden.
                                                            Bogen har små udbredelseskort, så man ikke så let henfalder
                                                            i begejstring over en "ny" art til samlingen fundet i Nørre Snede,
                                                            når den kun findes på Svalbard.
                                                            Bogen har medtaget planter, der oprindelig er haveplanter, som
                                                            har forvildet sig til naturen, hvor de tilsyneladende overlever
                                                            på  egne betingelser.
                                                            Sådanne planter betegnes som "Have-relikter".

                                                            " DANSK FLORA ", (Gyldendal) - en lidt mere håndterlig flora-bog
                                                             for os, der ikke føler os for godt hjemme i botanikken.

                                                            " POLITIKENS FLORABOG " (Politikens Forlag) - 540 arter fra
                                                            Danmark og Nordvesteuropa. Billedmaterialet er udelukkende
                                                            fotografier, og selv om der er gjort meget ud af dem, mangler
                                                            de tegnerens mulighed for at fremhæve vigtige detaljer.
                                                            Beskrivelserne er fyldige, - bedre end i mange andre bøger.

                                                            " LADEMANNS NATURFØRER - FARVEFLORA " ( Lademanns
                                                            Forlag) frA 1974, - udmærkede tegninger, men lidt farveløse
                                                            (falmede?), -   beskrivelserne er ret fyldige.

                                                            " BLOMSTERNE I DANMARK " (Gad) af Bodil og Morten Lange
                                                            - en meget smuk læsebog med fotografiske oversigtsbilleder
                                                            fra div habitater, - ikke specielt velegnet som opslagsbog,
                                                            men den afspejler solid viden om emnet.

                                                            " NORDISKE SKÆRMPLANTER " (Dansk Botanisk Forenings
                                                            Forlag)  af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou.
                                                            Indeholder kun sorthvide  tegninger, men de er detailjerede og
                                                            den ledsagende tekst er fyldig og let tilgængelig. Det gennem-
                                                            gående krav om kendskab, også til frugt og rod, gør den svært
                                                            anvendelig for os, der- indrømmet- ikke føler os ret stærke i
                                                            katagorien skærmplanter.

                                                            " ILLUSTRERET FLORA " (Gad) af Vilhelm Baltzer, Morten
                                                            Lange og Bjørn Ursing,-  fra 1960. Alderstegen med små,
                                                            ret enkle tegninger, men teksten dertil er udmærket.
 
                                                            " LADEMANNS NATURFØRER  - Farveflora " ( Lade-
                                                            manns Forlag) - med gode tegninger og ret fyldige tekster,
                                                            og selv om den er fra 1974, stadig anvendelig, når
                                                            artsbestemmelsen knirker.

                                                            " SKANDINAVISKE ORKIDEER " (Rhodos) af Bent Johnson,
                                                            en flot bog med meget fine detaljerede tegninger og en meget
                                                            fyldig tekst til beskrivelse af de enkelte arter - dyr, men dejlig!

                                                            - - - brug biblioteket, vurder udbudet og husk at se nettets
                                                            mange tilbud på antikvariske eksemplarer,
                                                            - det kan ofte betale sig.

 Bogliste - insekter:            
                                                            " DANMARKS SOMMERFUGLE " (BugBook Publishing) af
                                                            Morten Top-Jensen og Michael Fibiger - en felthåndbog over samt-
                                                            lige dag- og natsommerfugle.
                                                            Bogen er dyr, men dejlig.
                                                            Billederne er af god størrelse og kvalitet.
                                                            
                                                            " GADS HÅNDBOG OM SOMMERFUGLE "
                                                            Af Lars Trolle og Birgitte Rubæk.
                                                            Som sædvanligt fra Gads Forlag, en smuk bog med fine tegninger
                                                            og mange oplysninger - dog ret mangelfuld, når det drejer sig om
                                                            billeder af sommerfuglenes larver.
                                                            Når jeg nævner dette, er det ikke fordi det er et særpræg for specielt
                                                            denne bog, - det er også tilfældet i resten af de bøger vi kender.
                                                            Da vi ikke kan lade være med at fotografere de ofte farvestrålende
                                                            larver, - når de nu er der, så melder problemerne sig givetvis ved
                                                            hjemkomsten og den påfølgende artsbestemmelse.
                                                           
                                                            " Små dyr i skoven ".       
                                                            Af Lars-Henrik Olsen, Jakob Sunesen og Bente Vita Pedersen.
                                                            Forlaget Gyldendal. En smuk bog med meget fine tegninger og et
                                                            godt oplysningsniveau.
                                                            Ganske vist indeholder bogen ikke oplysninger om alt, hvad vi
                                                            finder, det er selvfølgelig for meget forlangt, men det er en af dem vi
                                                            først ser igennem i søgning efter insekt-data.

                                                            " POLITIKENS NATURGUIDER " udgivet i samarbejde med natur-
                                                            fredningsforeningen, udmærker sig også ved fine tegninger og
                                                            anvendelige oplysninger, - vi benytter  bl.a. "Insekter i farver" og
                                                            "Hvad finder jeg i skoven" - mest til andre insekter end sommer-
                                                            fugle.  
                                                            Dog skal nævnes, at begge bøger har usædvanligt mange billeder
                                                            af sommerfuglenes larver med i beskrivelsen.

                                                            " Fluer og myg " - P. Haase & Søns Forlag -
                                                            Af Åke Sandhall og Hugo Anderson, - på dansk ved Leif Lyneborg.   
                                                            Bogen er fra 1980 og indeholder en usædvanlig flot samling
                                                            makrofotografier fra før de digitale billeder tog over.
                                                            Bogens oplysninger er fyldige med mange detaljer.
                                                            Jeg fandt den antikvarisk til 45,- kr. - - og det var nu ikke så galt !

                                                            " Insekter i Danmark "   - forlaget Gyldendal -
                                                            Af Morten D.D. og og Ole Jørgensen.
                                                            Bogen har meget fint billedmateriale - beskriver mange arter, også
                                                            dem uden danske navne, så der er en del latin i de noget kortfattede
                                                            beskrivelser, - personligt ville jeg gerne have betalt for lidt mere
                                                            underholdning i teksterne, - vi ved jo Morten D.D. også mestrer det.
 
Bogliste - svampe:
                                                            For svampe tegner sig en forstærket ulempe i forhold til
                                                            billeder af urter og insekter.
                                                            Det er en konstant udfordring at sammenholde vore egne øjebliks-
                                                            billeder med afbildninger i bøgerne og på internet.
                                                            Fotografisk billedmateriale er jo en herognu-registrering, mens
                                                            naturens elementer - planter, svampe, - forandrer sig ustandselig.

                                                            Vil man som os bestemme arterne ud fra eget billedmateriale
                                                            sammenholdt med andres billeder i bøger og på nettet, så opdager
                                                            man, at tingene ofte ikke passer for godt sammen.
                                                            Dels forsynes mange billeder på nettet med mange spørgsmålstegn,
                                                            dels angives forkert artsbestemmelse ofte, - desværre sker det også
                                                            på naturshow.dk, - men det egentlige problem er, at
 
                                                                           mange svampearter  ligner ikke sig selv to dage i træk.

                                                            Følgelig skal man være ret heldig for at få entydig vished om
                                                            svampes familieforhold/art ved billedsammenligning alene.
                                                            Mange billeder til sammenligning giver større vished, derfor er det
                                                            meget ønskeligt med flere bøger om samme emne.
                                                            Den metode tager sin tid, - men det er også ret underholdende.                
 
                                                                                                                
                                                            " DANMARKS SVAMPE " af Jan Vesterholt  (Gyldendal) fra 2009.
                                                            Bogen er angiveligt beregnet til lidt mere erfarne svampe-
                                                            interesserede.
                                                            Den er på 472 sider, mere end 2700 billeder samt gode oplysende
                                                            facts om de enkelte svampe.  Prisen er p.t. 300 kr.
                                                            Det omfattende billedmateriale imponerer i første omgang,
                                                            men en del billeder synes at være digitaliserede dias med heraf
                                                            svækket kvalitet.
                                                            Bogen har et udmærket forklarende startafsnit med en mere gene-
                                                            rel omtale af svampenes biologi m.m. og det generelle indtryk er,
                                                            at forfatteren ved hvad han taler om.
                                                            Svampenavnene er angivet på såvel dansk som latin, hvilket er en
                                                            stor fordel for undertegnede, der forsigtigt udtrykt , - aldeles ikke
                                                            mestrer det latinske !

                                                            " POLITIKENS SVAMPEBOG ",   af Henning Knudsen og Jens H.
                                                            Petersen  (Politikens forlag) - 311 sider - 5. udgave i 2007.
                                                            Pris p.t. 200 kr.
                                                            Bogen er i et smukt moderne layout med billeder af høj kvalitet,
                                                            der er kælet for udseendet.
                                                            Teksten til de enkelte arter er omfattende og velskrevet, og bogen
                                                            giver indtryk af et par forfattere, der kan deres svampe, - og da de
                                                            fleste billeder er fotograferet af Jens H. Petersen kan han altså også
                                                            sit kamera.
                                                            Bogen henvender sig til den, der gerne søger svampene for
                                                            deres spiselige egenskaber og som ønsker mere detaljerede
                                                            oplysninger om den enkelte art.
                                                            For undertegnede, der først går efter svampen for dens skønhed
                                                            og varierede egenart, er bogen også en kærkommen erhvervelse.    
                                                           
                                                            Se også links - nederst på siden til -   mycokey.com , - den er dansk
                                                            og ret nyttig, - mange billeder i fin kvalitet.
                                                            Selve betjeningen af programmet forekommer dog noget
                                                            "laboratorie-agtig / nørdet", -  der skal nogen øvelse til,
                                                           før det bliver sjovt - men det bliver det lidt efter lidt !!!
 Links:

http://myldretid.dk/billeder/ophavsret.php  
                                                              om ophavsret til billeder, begrebet privat brug m.m.
     
http://www.fugleognatur.dk/  
                                                              et væld af oplysninger om såvel planter som dyr, størst i
                                                              Danmark og troværdig, - omend ret rodet og mange billeder
                                                              af tvivlsom kvalitet. Reklameaktiviteten på siden er intens,
                                                              hvilket har afholdt undertegnede fra at benytte den hidtil.  

http://www.skovognatur.dk   
                                                             Skov og Naturstyrelsens mange publikationer er af stor værdi
                                                             for os.
 
http://www.brainsbreaker.com
                                                             Her finder du et godt puslespil-konstruktions-program til
                                                             fremstilling af spil med dine egne billeder. Desværre tilbyder den
                                                             nye version 5 ikke fremstilling af eksekverbare filer, men til
                                                             gengæld er 5´eren i stand til at lave spil med flere brikker og
                                                             brikformer end ver. 4. 

http://www.faststone.org/          
                                                             "Fast Stone Wiever" anvender vi dagligt med stor fornøjelse.
                                                               Det er yderst velegnet til administration af en stor billedsamling
                                                              p.t. har vi over 25000 stk. i et væld af kategorier og arter.
                                                              Alene markeringsfaciliteten gør udvælgelsen af egnede emner til
                                                              hjemmeside m.m. let/sikker.   
                                                              Programmet er gratis, men hvis man sættet pris på det, som
                                                              vi efterhånden gør, så bør man sende dem en skilling.
                                                               
http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php
                                                              Almanak med astronomiske data bl.a. om sol op- og nedgang,
                                                              dagens længde o.m.a. 

http://www.svampe.dk
                     
                                                              En god side med svampeinfo - "Foreningen til svampe-
                                                              kundskabens fremme".

http://www.mycokey.com
                                                              Søger man mere detaljeret/omfattende viden om svampe,
                                                              har jeg selv haft god nytte af  købeprogrammet "Mycokey" - ver. 3.2
                                                              fra 2009 - prisen svarer til en god bog om emnet.
                                                              Jeg har opdateret til den nye ver. 4 med endnu flere info + billeder.
                                                              Programmet indeholder en database med billeder og oplysning
                                                              om svampene, der er fyldigere end i svampebøgerne.
                                                                   
                                                                                                                                      Jørgen Lambæk
                                                                                                                            (Grøftekant-botaniker m.m.)