Familie - register
knapforsidedesign-1
Klik en knap - familien vises derpå øverst - klik så en art
knapinfoside
Forklaring

Viste familier repræsenterer dem
vi har liggende i herbariet p.t.

Tomme familie-afsnit indikerer at
vi har en art i familien, men endnu
ikke har lagt materialet ud
i naturshow.dk

fordi:
a) billedmaterialet er for dårligt
eller
b) vi er usikre på identifikationen
eller
c) vi har endnu ikke haft tid


 

   Blomstrende urter
  Klik en art  

   Arum - familien   
Arum

   Baldrian - familien  
Baldrian, krybende
Vårsalat, tandfri


   Balsamin - familien  
Balsamin, kæmpe
Balsamin, småblomstret
Balsamin, spring

  Benbræk - familien     
Benbræk

   Bukkeblad - familien  
Bukkeblad

   Dunhammer - familien  
Dunhammer, bredbladet
Pindsvineknop, enkelt
Pindsvineknop, grenet

   Ensian - familien  
Ensian, klokke
Tusindgylden, strand

   Frøbid - familien  
Frøbid
Krebseklo

   Græs - familien  
Bunke, bølget
Flitteraks, enblomstret
Fløjlsgræs
Hejre, gold
Hjertegræs
Katteskæg
Sandskæg
Tagrør

   Gyvelkvæler - familien  
Gyvelkvæler, stor

   Gøgeurt - familien  
Fliglæbe, ægbladet
Gøgelilje, skov
Gøgeurt, plettet
Gøgeurt, stor
Hullæbe, skov

   Halvgræs - familien  
Kogleaks, skov
Kogleaks, strand
Kogleaks, sø
Kæruld, smalbladet
Kæruld, tue

   Hindebæger - familien  
Engelskgræs
Hindebæger, tætblomstret

   Honningurt - familien  
Honningurt

   Hyacint - familien  
Fuglemælk, kost
Skilla, klokke, alm

   Hør - familien  
Hør, alm

   Iris - familien  
Iris, gul

   Jordrøg - familien  
Jordrøg, læge
Lærkespore, hulrodet

   Kartebolle - familien  
Blåhat
Djævelsbid
Kartebolle, gærde

   Katost - familien  
Katost, alm
Katost, moskus

   Kattehale - familien  
Kattehale

   Klokke - familien  
Blåmunke
Klokke, ensidig
Klokke, liden
Klokke, nælde
Klokke, smalbladet
Lobelia, tvepibet
Rapunsel, aks

   Kodriver - familien  
Arve, rød
Fredløs, alm
Fredløs, dusk
Fredløs, pengebladet
Kodriver, hulkravet
Kodriver, storblomstret
Sandkryb
Skovstjerne


   Konval - familien  
Konval, kantet
Konval, lilje
Konval, stor
Majblomst


   Kornel - familien  
Hønsebær

   Korsblomst - familien  
Agerkål
Aftenstjerne, vellugtende
Farvevajd
Flipkrave
Guldkarse, kær
Gyldenlak, hjørneklap
Gåsemad
Hyrdetaske
Judaspenge
Karse, eng
Karse, hjerte
Karse, løg
Karse, strand
Karse, vand
Kløvplade
Kokleare, læge
Pengeurt, alm
Sennep, ager
Sennep, strand
Springklap, roset
Strandkål
Tandrod
Vejsennep, rank
Vinterkarse, rank
Vårgæslingeblomst

   Krap - familien  
Skovmærke
Snerre, burre
Snerre, gul
Snerre, hvid

   Kurvblomst - familien  
Alant, pil
Asters, strand
Bakkestjerne, bitter
Bakkestjerne, canadisk
Brandbæger, alm
Brandbæger, eng
Brandbæger, klæbrig
Brandbæger, skov
Brandbæger, vår
Brøndsel, fliget
Brøndsel, nikkende
Burre, filtet
Burre, glat
Bynke, grå
Cikorie
Evighedsblomst, gul
Følfod
Gedeskæg, eng
Guldblomme, alm
Gyldenris, alm
Gåseurt, ager
Gåseurt, farve
Haremad
Hestehov, hvid
Hestehov, rød
Hjortetrøst
Høgeskæg, kær
Høgeurt, alm
Høgeurt, håret
Høgeurt, pomerans
Høgeurt, smalbladet
Kamille, lugtløs
Kamille, skive
Kattefod
Knopurt, alm
Knopurt, bjerg
Knopurt, stor
Kongepen, alm
Kornblomst
Kortstråle, kirtel
Loppeurt, strand
Malurt, strand
Matrem, alm
Mælkebøtte
Mælkebøtte, variant
Okseøje, gul
Okseøje, hvid
Okseøje, kron
Rejnfan
Røllike, alm
Røllike, nyse
Skorsoner, lav
Skovsalat
Svinemælk, ager
Svinemælk, alm
Svinemælk, kær
Svinemælk, ru
Tidsel, ager
Tidsel, bakke
Tidsel, horse
Tidsel, kruset
Tidsel, kær
Tidsel, kål
Tusindfryd


   Lilje - familien  


   Lyng - familien  
Blåbær
Lyng, hede
Lyng, klokke
Mosebølle

Tranebær
Tyttebær

   Læbeblomst - familien  
Brunelle
Døvnælde
Galtetand, kær
Galtetand, skov
Guldnælde, alm
Hanekro, alm
Hanekro, hamp
Korsknap
Læbeløs, krybende
Læbeløs, pyramide
Merian, alm
Mynte, ager
Mynte, vand
Skjolddrager, alm
Sværtevæld
Timian, smalbladet
Tvetand, rød

   Løg - familien  
Løg, sand
Løg, skov
Løg, vild
Ramsløg

   Maskeblomst - familien  
Brunrod, knoldet
Fingerbøl
Kohvede, ager
Kohvede, alm
Kongelys, filtbladet
Kongelys, mørk
Rødtop, eng
Skjalder, stor
Torskemund, alm
Torskemund, vedbend
Troldurt, mose
Ærenpris, bjerg
Ærenpris, glat
Ærenpris, læge
Ærenpris, mark
Ærenpris, storkronet
Ærenpris, tveskægget
Ærenpris, tykbladet
Øjentrøst

   Mælkeurt - familien  
Mælkeurt, alm


   Blomstrende urter
  Klik en art  

  Narcis - familien  
Dorotealilje
Vintergæk

   Natlys - familien  
Dueurt, glat
Dueurt, lodden
Gederams
Natlys, toårig
Steffensurt, dunet

   Natskygge - familien  

Bukketorn
Natskygge, bittersød
Natskygge, sort

   Nellike - familien  
Arve, strand
Blæresmælde
Fladstjerne, græsbladet
Fladstjerne, lund (sydlig)
Fladstjerne, stor
Fuglegræs, alm
Hønsetarm, alm
Limurt, nikkende
Nellike, bakke
Nellike, bakke (hvid)
Nellike, tjære
Pragtstjerne, aften
Pragtstjerne, dag
Spergel
Skovarve, alm
Sæbeurt
Trævlekrone

   Nælde - familien  
Nælde, stor

   Perikon - familien  
Perikon, prikbladet
Perikon, smuk

   Portulak - familien  
Portulak, vinter

   Ranunkel - familien  
Akeleje
Anemone, gul
Anemone, hvid
Engblomme
Kabeleje, eng
Kobjælde, nikkende
Kobjælde, opret
Kobjælde, vår
Ranunkel, bidende
Ranunkel, kær
Ranunkel, langbladet
Ranunkel, lav
Ranunkel, nyrebladet
Ranunkel, vand
Vorterod

   Reseda - familien  
Reseda, gul

   Revling - familien  
Revling

   Rosen - familien  

Agermåne
Bibernelle, blodstillende
Brombær
Hindbær

Hunderose, glat
Hybenrose
Jordbær, skov
Klitrose
Kragefod
Løvefod
Mjødurt, alm
Mjødurt, knoldet
Nellikerod, eng
Nellikerod, feber
Potentil, gåse
Potentil, krybende
Potentil, sølv
Tormentil

   Rublad - familien  
Forglemmigej, eng
Forglemmigej, forskelligfarvet
Forglemmigej, mark
Forglemmigej, skov
Gulurt, småblomstret
Hundetunge, læge
Krumhals
Kulsukker, foder
Oksetunge, læge
Slangehoved, alm

   Salturt - familien  
Bede, strand
Melde, spyd
Melde, strand
Salturt, alm

   Siv - familien  
Frytle, mark

   Skeblad - familien  
Brudelys
Pilblad, alm
Skeblad, vejbred

   Skærmplante - familien  
Angelik, skov
Bjørneklo, alm
Bjørneklo, kæmpe
Gifttyde, alm
Gulerod, vild

Hulsvøb
Kvan, strand
Kørvel, vild
Mandstro, strand
Mærke, bredbladet
Pastinak, alm
Randfrø, hvas
Sanikel
Skvalderkål
Svovlrod, kær
Sødskærm


   Snerle -familien  

Snerle, ager
Snerle, gærde

   Soldug - familien  
Soldug, rundbladet

   Stenbræk - familien  
Stenbræk, kornet

   Stenurt - familien  
Sankthansurt
Stenurt, bidende
Stenurt, hvid

   Storkenæb - familien  
Hejrenæb
Storkenæb, blodrød
Storkenæb, blød
Storkenæb, eng
Storkenæb, kløftet
Storkenæb, liden
Storkenæb, pyrenæisk
Storkenæb, stinkende
Storkenæb, storbægret
Storkenæb, strand

   Surkløver - familien  
Skovsyre

   Svalerod - familien  
Svalerod

   Syre - familien  
Boghvede, alm
Pileurt, bleg
Pileurt, fersken
Pileurt, snerle
Pileurt, vand
Rødknæ,alm
Rødknæ, finbladet
Skræppe, kruset
Skræppe, skov
Slangeurt
Syre, alm

   Treblad - familien  
Firblad

   Trehage - familien  
Trehage, strand

   Valmue - familien  

Valmue, gærde
Valmue, korn
Valmue, kølle

   Vejbred - familien  
Vejbred, dunet
Vejbred, glat
Vejbred, lancet
Vejbred, strand

   Vintergrøn - familien  
Vintergrøn, enblomstret
Vintergrøn, liden

   Viol- familien  
Stedmoder, ager
Stedmoder, alm
Viol, eng
Viol, krat
Viol, marts, blå
Viol, marts, hvid
Viol, skov

   Vortemælk - familien  

Bingelurt, alm
Vortemælk, cypres
Vortemælk, gaffel
Vortemælk, skærm


   Ærteblomst - familien  
Astragel, sød
Esparsette
Fladbælg, gul
Fladbælg, krat
Fladbælg, skov
Fladbælg, strand
Fugleklo, liden
Gyvel
Kantbælg
Kløver, bugtet
Kløver, gul
Kløver, hare
Kløver, hvid
Kløver, jordbær
Kløver, rød
Krageklo, mark
Krageklo, strand
Kællingetand, alm
Kællingetand, sump
Lucerne, foder
Lupin, mangebladet
Rundbælg
Serradel
Sneglebælg, humle
Stenkløver, hvid
Stenkløver, mark
Vikke, foder
Vikke, gærde
Vikke, muse
Vikke, skov
Vikke, smalbladet
Vikke, tofrøet
Visse, engelsk
Visse, farve
Visse, håret

   Åkande - familien  
Nøkkerose, rød
Åkande, gul
Åkande, hvid
 


Træer og buske
og
Karsporeplanter
Klik en art

   Benved - familien  
Benved

   Birk - familien  

El, rød

   Bøge - familien  
Bøg
Eg, rød
Eg, stilk

   Gedeblad - familien  
Gedeblad, alm
Hyld, alm
Hyld, drue
Kvalkved

   Gran - familien  
Fyr, skov
Gran, hvid
Lærk, europæisk

   Hamp - familien  
Humle

   Hassel - familien  
Hassel

   Kastanje - familien  
Kastanje, heste

   Pil - familien  
Pil, selje

   Rosen - familien TB  
Kirsebær
Hæg, glansbladet - sildig hæg
Tjørn, hvid

   Sølvblad - familien  
Havtorn

   Vedbend - familien  
Vedbend, alm

Karsporeplanter

   Klik en art  

   Ulvefod - familien  
Ulvefod, cypres
Ulvefod, femradet
Ulvefod, liden
Ulvefod, flad
Ulvefod, almindelig  
escapetekst1